STRONA GŁÓWNA OFERTA SZKOLENIA  O FIRMIE REFERENCJE  KONTAKT
AKTUALNOŚCI
 

ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) - PRAKTYCZNE ASPEKTY ZMIAN PO UNIJNEJ REFORMIE

Temat szkolenia:

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) –  praktyczne aspekty zmian po unijnej reformie.

Miejsce i data szkolenia:

Hotel RIVER STYLE Hotel & SPA, ul. Pucka 10B, 84-240 Reda

27 marca 2018 r. godz. 9:00 – 15:00.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA - DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

ZGŁASZAM SIĘ NA SZKOLENIE

Dlaczego warto:
 

Istotnej zmianie i zaostrzeniu podlegają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Od dnia 25 maja 2018 roku Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) może nakładać dotkliwe kary za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. Kara pieniężna może sięgnąć nawet 20 000 000 EURO lub 4% całkowitego globalnego obrotu rocznego. Każda firma, instytucja i organizacja, która w jakikolwiek sposób gromadzi i przetwarza dane osobowe jest zobligowana do wprowadzenia stosownych procedur w tym zakresie. Obowiązek ten w praktyce dotyczy każdego podmiotu, gdyż każda firma, organizacja, instytucja ma do czynienia z danymi osobowymi i ich przetwarzaniem (bazy danych, wystawianie faktur, dane pracowników i kontrahentów, korespondencja, itp.) Obowiązek dostosowania się do nowelizowanych przepisów dotyczy zatem również Państwa firmy, organizacji lub instytucji.

Nowelizacja przepisów w zakresie ochrony danych osobowych wprowadza m.in.:
  • Nowe obowiązki podmiotów przetwarzających dane osobowe,
  • Nowe prawa osób, których dane są przetwarzane,
  • Konieczność powołania Inspektora Ochrony Danych,
  • Obowiązek dostosowania Polityki Bezpieczeństwa oraz dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych do nowych przepisów.
  • Bezwzględny nakaz zgłoszenia do Urzędu w ciągu 72h wszelkich form naruszenia ochrony danych,
  • Wysokie kary i nieuchronność kar za naruszenie ochrony danych - nawet 20 mln euro lub 4% całkowitego obrotu rocznego,
  • Możliwość reprezentowania i występowania o odszkodowanie przez NGO w imieniu osób, których dotyczą dane.

Każdy podmiot powinien przygotować się do wprowadzanych zmian w tym zakresie. Uwzględniając zakres wprowadzonych zmian oraz ich przełomowy charakter, w pełni uzasadnionym, zalecanym i koniecznych działaniem jest dostosowanie swojej działalności do zasad, reguł, norm i zobowiązań określonych w rozporządzeniu.

Nowe przepisy będą egzekwowane od 25 maja 2018, a więc na przygotowanie pozostało już tylko 3 miesiące. W związku z wchodzącymi w życie zmianami w zakresie ochrony danych osobowych zapraszamy na praktyczne szkolenie poświęcone tej tematyce, które odbędzie się 27 marca 2018 r. w godz. 9:00 – 15:00 w Hotelu RIVER STYLE Hotel & SPA w Redzie, przy ul. Puckiej 10B.

Udział w szkoleniu pozwoli właściwie przygotować się do wprowadzanych zmian.

ZGŁASZAM SIĘ NA SZKOLENIE

Koszt szkolenia:

350 zł netto (+23% VAT) – cena promocyjna obowiązująca do 21 marca 2018 r.
400 zł netto (+23% VAT) – cena obowiązująca po 21 marca
2018 r.
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, imienny certyfikat oraz przerwy kawowe. Dla podmiotów płacących za szkolenie co najmniej w 70% ze środków publicznych cena zwolniona z VAT.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat ochrony danych osobowych i zarządzania nimi w kontekście zmian wprowadzonych w wyniku gruntownej unijnej reformy przepisów, które w Polsce zaczną obowiązywać od 25 maja 2018 r. Szkolenie obejmować będzie zarówno teoretyczne zagadnienia prawne,  jak również praktyczne przykłady rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych zgodnej z wprowadzanymi przepisami.

Zakres tematyczny szkolenia:

Szczegółowy zakres tematyczny szkolenia został ujęty w poniższym Programie szkolenia.

 PROGRAM SZKOLENIA


Prowadzący:

Radosław Bukowski

Kontakt:

Radosław Bukowski, tel. 504-708-164, e-mail: biuro@euris.pl

Formularz zgłoszeniowy do pobrania:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY