STRONA GŁÓWNA OFERTA SZKOLENIA  O FIRMIE REFERENCJE  KONTAKT
AKTUALNOŚCI
 
Biznesplany, Strategie, Studia Wykonalności


biznesplanPOMOŻEMY PAŃSTWU ROZWINĄĆ BIZNES
I ZREALIZOWAĆ OKREŚLONE CELE


Funkcjonowanie każdego podmiotu rynkowego opiera się na pewnych zasadach, które decydują o jego miejscu na rynku. Opracowanie i analiza tych zasad pozwala realizować misję firmy w sposób zbliżający ją do osiągnięcia rynkowego sukcesu.


Dlatego tak ważne jest opracowanie w przedsiębiorstwie, organizacji, jednostce samorządu terytorialnego pewnych dokumentów strategicznych, stanowiących wytyczne dla funkcjnowania danego podmiotu. Opracowanie dokumentacji strategicznej jest procedurą złożoną, ale konieczną z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstwa i skutecznej realizacji  stojących przed nim zadań.  Oferujemy swoim Klientom profesjonalne przygotowanie różnego rodzaju dokumentów o charakterze strategicznym: biznesplanów, strategii, studiów wykonalności, planów marketingowych, raportów i analiz, itp.


Nasza oferta

BIZNESPLANY
Podstawowym dokumentem z punktu widzenia mikro- oraz małych i średnich firm jest biznesplan. Najczęściej konieczność napisania biznesplanu  związana jest z uruchomieniem nowego przedsiębiorstwa lub realizacją nowego przedsięwzięcia, które w znaczący sposób rozszerza dotychczas prowadzoną działalność. Biznesplany przygotowywane są również dla celów kredytowych oraz dla celów sprawozdawczych. Dokument taki powinien być kompletny, uporządkowany, przejrzysty, realny oraz napisany w profesjonalnej formie i z użyciem fachowego słownictwa. Dlatego też wykonanie biznesplanu dobrze jest powierzyć doświadczonym specjalistom, których wiedza i kompetencje pozwolą stworzyć dokument spełniający wszelkie stawiane mu wymagania. Jednocześnie, profesjonalnie napisany biznesplan stanie się dla przedsiębiorstwa przewodnikiem, pozwalającym w sposób sprawny i skuteczny zrealizować zamierzony cel. Pomoże też pokierować rozwojem firmy w taki sposób, by osiągnęła ona rynkowy sukces.

Oferujemy Biznesplany:
 • związane z zakładaniem działalności gospodarczej - składane do Urzędu Pracy, jak i do programów unijnych,
 • przygotowywane w związku z rozwojem przedsiębiorstwa,
 • tworzone w celu pozyskania dotacji unijnych,
 • sporządzane dla celów kredytowych.
Jeżeli potrzebujecie Państwo biznesplan dla jednego z powyższych celów, zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Wiedza i doświadczenie w zakresie opracowywania dokumentów strategicznych  o różnym poziomie szczegółowości pozwalają nam zaoferować Państwu  również usługi związane z kompleksowym przygotowaniem następujących opracowań:

ANALIZY
Analizy wykonywane przez naszą firmę dotyczą w zasadzie wszystkich aspektów funkcjonowania przedsiębiortwa. Stanowią one profesjonalną, wieloaspektową i wszechstronną diagnozę przedsiębiorstwa i jego otoczenia. Pomagają one podejmować decyzję związane z działalnością firmy w złożonym i zazwyczaj dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, dając jej narzędzia do osiągania sukcesu rynkowego. Przeprowadzona analiza zakończona jest podsumowaniem, zawierającym określone rekomendacje i zalecenia. Opracowujemy następujące rodzaje analiz:
 • analiza ekonomiczna i finansowa firmy,
 • analiza branży, rynku i konkurencji,
 • analiza SWOT - silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia, itp.
STUDIA WYKONALNOŚCI
Studium Wykonalności obejmuje kompleksową analizę i ocenę opłacalności projektów inwestycyjnych, zarówno z punktu widzenia inwestora jak i instytucji finansującej. Naszymi Klientami w zakresie Studium Wykonalności projektów inwestycyjnych są małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego. Wykonane przez nas Studium jest zawsze przejrzystym i logicznie skonstruowanym dokumentem,  profesjonalnie prezentującym przedsięwzięcie i wizerunek podmiotu realizującego dany projekt inwestycyjny.

STRATEGIE
Oferta opracowania strategii skierowana jest do firm, które planują w sposób świadomy i konsekwentny budować swoją pozycję rynkową. Przygotowujemy strategie o różnym poziomie szczegółowości. Na potrzeby naszych Klientów przygotowujemy następujące rodzaje strategii: 
 • strategia rozwoju gminy/powiatu/województwa,
 • strategia rozwoju firmy,
 • strategia marketingowa przedsiębiorstwa,
 • plan marketingowy, itp.
Integralną częścią naszej oferty jest również kompleksowe doradztwo w zakresie wdrażania strategii oraz monitorowanie osiąganych efektów oraz elastyczne dostowanie założeń strategicznych do dynamicznie zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych.

Wieloletnie doświadczenie oraz profesjonalizm w zakresie tworzenia biznesplanów i innych dokumentów strategicznych pozwalają nam zaproponować Państwu wysoki poziom usług, odpowiadających Państwa oczekiwaniom i potrzebom. Ponadto prowadzimy szkolenia i konsultacje z zakresu tworzenia i efektywnego wykorzystania biznesplanów oraz z przygotowania Studium Wykonalności.