STRONA GŁÓWNA OFERTA  O FIRMIE REFERENCJE AKTUALNOŚCI  KONTAKT
AKTUALNOŚCI
 

STRONA GŁÓWNA


Jesteśmy firmą doradczą, świadczącą profesjonalne usługi dla BIZNESU i ADMINISTRACJI. Główną dziedziną naszej działalności jest pomoc w pozyskiwaniu dotacji unijnych, koordynacja projektów, tworzenie dokumentów strategicznyh oraz działalność szkoleniowa.

We wszystkich dziedzinach prowadzonej działalności wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie  wykwalifikowanych profesjonalistów, co pozwala nam zaoferować Państwu fachowe, specjalistyczne i kompleksowe usługi, dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań...
Wiedza, umiejętności i doświadczenie naszych Konsultantów pozwalają na sprawną i kompleksową obsługę Klientów na każdym etapie współpracy. Łączymy profesjonalizm z dbałością o wysoki standard realizowanych usług, co w połączeniu z umiarkowaną ceną pozwala zapewnić Klientom wysoki poziom satysfakcji.

Konsekwentna realizacja firmowej strategii pozwoliła nam osiągnąć wizerunek solidnej, profesjonalnej, rzetelnej i godnej polecenia firmy. Dotychczasowi Klienci cenią nasze usługi, powierzając nam kolejne projekty do realizacji i polecając nas innym przedsiębiorcom. Wysoka jakość świadczonych usług pozwoliła nam uzyskać ZŁOTY CERTYFIKAT "Rzetelna Firma".

Wiedza i doświadczenie naszych Ekspertów gwarantują wysoką jakość świadczonych usług...

 NASZA OFERTA OBEJMUJE:

Dotacje unijne DOTACJE UNIJNE 
Realizujemy usługi związane z wykonaniem dokumentacji konkursowej oraz rozliczaniem i koordynacją projektów dla wszystkich funkcjonujących programów, m.in.: RPO, POWER, PROW, POIS, POIR, itp.. 
Pomagamy pozyskać dotacje nie tylko na rozwój firmy, ale również na założenie działalności gospodarczej. Proces pozyskiwania dotacji unijnych jest procesem skomplikowanym, wymagającym dużej wiedzy i doświadczenia, dlatego warto powierzyć to zadanie wyspecjalizowanej firmie.
   
Biznesplany BIZNESPLANY, STRATEGIE I STUDIA WYKONALNOŚCI
Przygotowujemy STRATEGIE dla firm i administracji oraz biznesplany dla celów kredytowych i  innych celów związanych z rozwojem istniejących przedsiębiorstw. Tworzymy również biznesplany dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. 
Dla większych inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa i samorządy lokalne opracowujemy profesjonalne studia wykonalności. Wykonujemy również różnego rodzaju analizy i raporty, obrazujące bieżące i perspektywiczne funkcjonowanie firm i samorządów...
   
Doradztwo i szkolenia DORADZTWO I SZKOLENIA
Usługi doradcze i szkoleniowe realizowane przez naszą firmę obejmują szerokie spektrum zagadnień związanych z BIZNESEM i funkcjonowaniem ADMINISTRACJI. Dotyczą one m.in. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, dotacji unijnych, biznesplanów i strategii, organizacji firmy, zarządzania kadrami, zarządzania czasem, rozwoju zawodowego i osobistego, itp. Szeroka wiedza  oraz  bogate doświadczenie naszych doradców i trenerów pozwalają efektywnie i skutecznie przyczyniać się do rozwoju firm, organizacji, samorządów i osób prywatnych... 
   
Dotacje unijne OBSŁUGA PRAWNA 
We współpracy z profesjonalną Kancelarią zapewniamy Klientom obsługę prawną, związaną z realizowanymi projektami i prowadzoną działalnością gospodarczą. Pozwala nam to zapewnić kompleksową obsługę poprzez szeroko zakrojoną pomoc prawną oraz doradztwo w zakresie obowiązującego systemu prawnego. Współpraca z Kancelarią Prawną pozwala zoptymalizować zakres usług dzięki zapewnieniu pełnej i kompleksowej obsługi w jednym miejscu. Doświadczenie naszych ekspertów gwarantują wysoką jakość świadczonych usług...
   
Biznesplany KOORDYNACJA PROJEKTÓW
Nasz zespół realizuje działania związane z zarządzaniem projektami POKL.  Dbamy o właściwą realizację projektów unijnych poprzez profesjonaną koordynację i zarządzanie projektem. Przygotowujemy i z sukcesem prowadzimy projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i innych programów. Powierzenie nam nadzoru nad przebiegiem projektu daje pewność właściwej jego realizacji z zachowaniem wszelkich standardów i wymogów, wynikających z wytycznych krajowych i unijnych. Wieloletnie doświadczenie naszych Ekspertów pozwala z sukcesem zarządzać nawet kilkumilionowymi projektami na rzecz różnorodnych beneficjentów i projektodawców...
   
Doradztwo i szkolenia AUDYT I EWALUACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH
Wieloletnie doświadczenie w zakresie tworzenia i realizacji projektów unijnych pozwoliło nam wypracować optymalną ścieżkę audytu, ewaluacji i pre-kontroli. Prowadzimy działania audytowe, monitorujące i pre-kontrolne, które przygotowują projektodawcę do kontrloli ze strony instytucji do tego uprawnionych. W ostatnich latach nasiliły się kontrole projektów unijnych, co nierzadko wiąże się z koniecznością zwrotu całości lub części otrzymanej dotacji. Nasze usługi pozwalają uniknąć błędów w projektach, a tym samym pomagamy uniknąć uciążliwych korekt i kar finansowych. Szeroka wiedza oraz  bogate doświadczenie naszych Eksperttów pozwalają efektywnie i skutecznie prowadzić działania a tym zakresie... 
   
DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
Rozszerzeniem dotychczasowej działalności doradczej jest aktywność wydawnicza, związana m.in. z profesjonalnymi i fachowymi publikacjami, dotyczącymi zakresu realizowanych usług doradczych. Publikacje obejmują przede wszystkim dorobek intelektualny kadry przedsiębiorstwa, jednakże obecnie planowane jest również uruchomienie cyklicznych publikacji tematycznych. W związku z powyższym zapraszamy do współpracy osoby posiadające szeroką wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania i administracji, potrafiące przelać swoją wiedzę na papier...

 

laboris nisi ut.