STRONA GŁÓWNA OFERTA SZKOLENIA  O FIRMIE REFERENCJE  KONTAKT
AKTUALNOŚCI
 

O FIRMIE


O nas

Jesteśmy profesjonalną i doświadczoną firmą, świadczącą szeroki wachlarz usług dla BIZNESU i ADMINISTRACJI. Nasze usługi obejmują m.in. dotacje unijne, biznesplany, analizy, szkolenia, itp.

Świadczymy usługi w zakresie szeroko rozumianego rozwoju na rzecz firm, organizacji, szkół, przedszkoli oraz oraz samorządów lokalnych z obszaru całego kraju. Przygotowanie merytoryczne oraz zdobyte doświadczenie pozwalają nam skutecznie realizować powierzone zadania. Nasza działalność opiera się na wiedzy i doświadczeniu wykwalifikowanych specjalistów. W razie potrzeby podejmujemy również współpracę z Kancelarią Prawną i innymi podmiotami specjalizującymi się w określonej dziedzinie, co pozwala nam elastycznie reagować na pojawiające się potrzeby.

Świadczymy szeroki zakres usług, które na wielu polach wzajemnie się uzupełniają, pozwalając na przedstawienie szerokiego spektrum możliwości rozwoju współpracujących z nami podmiotów. Staranne podejście do wykonywanej pracy oraz wysoka jakość usług, połączona z umiarkowaną ceną, pozwalają nam budować trwałe i długofalowe relacje z Klientami.

 
 

Zasady współpracy

 

Korzyści dla Klienta

Współpraca pomiędzy naszą firmą i Klientem odbywa się w oparciu o wspólnie ustalone zasady, które następnie spisane są w postaci umowy. Główną zasadą prac prowadzonych na kolejnych etapach realizacji zleconych nam projektów jest bliskie współdziałanie z Klientem. Ogólny schemat współdziałania przedstawia się w sposób następujący:

 1. Kontakt z Klientem,
 2. Identyfikacja problemu i potrzeb oraz zdefiniowanie celów Klienta,
 3. Opracowanie i wybór sposobów, narzędzi, metod i środków realizacji celów;
 4. Opracowanie harmonogramu realizacji działań służących realizacji celu;
 5. Realizacja założeń projektu, służąca znalezieniu optymalnego rozwiązania;
 6. Monitoring i ocena osiągniętych rezultatów;
 7. Podsumowanie wyników działań w postaci raportu końcowego.

Główna siedziba naszej firmy mieści się w Trójmieście, jednakże wykonujemy zlecenia dla Klientów z całej Polski. Wówczas kontakt z Klientem w celu ustalenia szczegółów oferty i warunków kontraktu odbywa się zazwyczaj drogą elektroniczną lub telefonicznie.  W przypadku Klientów z Trójmiasta i okolic poszczególne etapy współpracy realizowane są w toku osobistych spotkań z naszymi Ekspertami.

 
Poprzez profesjonalną i skuteczną pomoc wspieramy rozwój przedsiębiorstw, organizacji społecznych i biznesowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Podejmując współpracę z firmą EURIS  osiągają Państwo m.in. następujące korzyści:

 • gwarancja profesjonalizmu, doświadczenia, wysokich kwalifikacji i odpowiedniej wiedzy Ekspertów,
 • kompleksowy charakter świadczonych usług, zapewniający optymalną realizację potrzeb,
 • gwarancja wysokiej jakości usług, połączonej z właściwą koordynacją działań i skutecznym przepływem informacji,
 • rozwój i poprawa konkurencyjności oraz umocnienie pozycji rynkowej Klienta,
 • poprawa płynności i efektywności funkcjonowania organizacji Klienta.
W wyniku wprowadzenia proponowanych przez nas rozwiązań Klient odnosi również wymierne korzyści w postaci zwiększenia poziomu osiąganych przychodów i poprawy rentowności realizowanego przedsięwzięcia.

To tylko niektóre z szerokiego spektrum korzyści wynikających ze współpracy z naszą firmą, czego najlepszym dowodem jest fakt wieloletniej kooperacji z szerokim gronem stałych Klientów, doceniających usługi oferowane przez naszą firmę.
     
     

Cennik

W myśl zasady przyjętej w firmie EURIS Centrum Rozwoju Biznesu - usługa jest zawsze ściśle dopasowana do indywidualnych potrzeb Klienta. Zgodnie z powyższym również cennik przygotowywany jest indywidualnie dla każdego sprecyzowanego zapytania ofertowego, w zależności od zakresu i obszaru podejmowanej współpracy. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem bliższych informacji na ten temat prosimy o kontakt.