STRONA GŁÓWNA OFERTA SZKOLENIA  O FIRMIE REFERENCJE  KONTAKT
AKTUALNOŚCI
 

Dotacje Unijne


POMOŻEMY PAŃSTWU ZNALEŹĆ WŁAŚCIWĄ DROGĘ DO ZDOBYCIA DOTACJI

Proces przygotowania dokumentacji związanej z pozyskiwaniem funduszy unijnych jest procedurą skomplikowaną, wymagającą znacznej wiedzy i doświadczenia.
Samodzielne wypełnienie i zgromadzenie dokumentacji niezbędnej w procesie ubiegania się o dotacje jest zajęciem czaso- i pracochłonnym, wymagającym zaangażowania znaczących zasobów, sił i środków. Wymaga też dużej wiedzy w zakresie formalnej i merytorycznej strony przygotowania odpowiedniej dokumentacji. Dlatego warto powierzyć to zadanie wyspecjalizowanej firmie doradczej, która przeprowadzi Państwa przez cały proces pozyskania dotacji.  Wiedza, doświadczenie i profesjonalizm naszych ekspertów gwarantują wysoką jakość świadczonych usług na każdym etapie współpracy.

Nasza oferta w zakresie dotacji

Wieloletnie doświadczenie, wiedza i kwalifikacje naszych ekspertów pozwalają nam realizować usługi związane z każdym etapem procesu pozyskiwania dotacji. Nasza oferta obejmuje:
  • Profesjonalne doradztwo w zakresie możliwości pozyskania dotacji,
  • Przygotowanie wniosków o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami i kompletem wymaganych dokumentów (biznesplan, studium wykonalności, itp.),
  • Rozliczanie otrzymanego dofinansowania (przygotowywanie sprawozdań i wniosków o płatność),
  • Koordynacja projektu i zarządzanie projektem w ramach POKL.
Realizujemy usługi w zakresie każdego z funkcjonujących programów operacyjnych, co umożliwia nam precyzyjne dopasowanie konkretnego z nich do indywidualnych potrzeb Klienta. Wybór najwłaściwszej formy dofinansowania jest jedną z kluczowych kwestii dla późniejszego procesu pozyskiwania dotacji. Realizujemy projekty w ramach następujących programów unijnych:
  • Regionalny Program Operacyjny - dla poszczególnych województw,
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.
W procesie pozyskiwania dotacji wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy tematem pozyskiwania dotacji zajmują się od 2004 roku. Posiadane doświadczenie i profesjonalne zasoby kadrowe pozwalają nam zaoferować Państwu fachowe, specjalistyczne i kompleksowe usługi, dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.
Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem bliższych informacji na temat naszej oferty, warunków współpracy oraz wszelkich innych interesujących Państwa kwestii, proszę o kontakt z Konsultantem, który przedstawi Państwu pełne spektrum informacji związanych z naszą ofertą.